met jannemarie  leverde ik marketing- en communicatieadvies op maat, was ik een ervaren sparring partner en bood brede ondersteuning bij het verder ontwikkelen van cultureel ondernemerschap. Ik bouwde in de loop der jaren een groot en gevarieerd landelijk netwerk in de kunst- en cultuursector, ondernemers en pers op..

Tegenwoordig werk ik vooral ter ondersteuning op managementniveau: organisatie van events; CRM; planningen; begrotingen; notuleren, presentaties en agenderen: kijk voor meer info op office support